Piątek, 12.07.2024

analiza kosztów

system gps

POLSKI

mobilna sprzedaż

ENGLISH

zarządzanie sprzedażą

mobilny sprzedawca

system gps

O KORZYŚCIACH

redukcja kosztów ukrytych,

sprawna kontrola pracy przedstawicieli,

zwiększenie wydajności pracy przedstawicieli handlowych,

zapobieganie nadużyciom pracowniczym,

wzrost satysfakcji Klientów ze sprawniejszej obsługi logistycznej (krótszy czas dostaw, ich szybkość i terminowość),

wzrost motywacji pracowników,

wzrost efektywności i konkurencyjności firmy na rynku,

ALERTY

Tak pozytywne rezultaty zawdzięczamy przede wszystkim dostępowi do informacji ujętych w formie raportów, zestawień i wykresów, generowanych dla wybranego pracownika, pojazdu i zadanego okresu czasu.

Użytkownik może sam zdecydować, jakie elementy znajdą się w raporcie, a także określić normy, na podstawie których - jeśli zostaną przekroczone - system oceni zdarzenie jako nieprawidłowość i umieści w wynikach wyszukiwania dla odpowiedniego alertu.

ACRES wskazuje więc szare strefy tj. zdarzenia tworzące niepotrzebne koszty, a to stanowi doskonałą podstawę do racjonalizacji.

OSZCZĘDNOŚCI

Nie sposób obliczyć wszystkich korzyści finansowych i niefinansowych, jakie firma odniesie, dzięki wdrożeniu systemu ACRES. Przy szacowaniu terminu zwrotu inwestycji należałoby wziąć pod uwagę:

usprawnienie przepływu informacji pomiędzy przedstawicielami a dystrybutorami, przez co nie trzeba ponosić dodatkowych kosztów związanych z komunikacją pomiędzy tymi ogniwami łańcucha dostaw
oszczędność paliwa, czasu pracy przedstawiciela, druków wewnętrznych,

prostą i skuteczną metodę kontroli pracy przedstawicieli
oszczędność czasu pracy przedstawicieli (poświęcanego np. na wypełnianie raportów, czy to w formie papierowej, czy elektronicznej),
większa motywacja, a co za tym idzie wydajność pracownika,
oszczędność czasu pracy osób odpowiedzialnych za nadzór nad przedstawicielami (czas ten częstokroć jest kilkakrotnie cenniejszy niż czas zwykłego przedstawiciela, jego marnotrawienie naraża więc firmę na o wiele większe koszty);

racjonalne wykorzystanie pojazdów przez przedstawicieli, wzrost dyscypliny pracy i systematyczności odwiedzania punktów dystrybucji
mniejsze zużycie paliwa,
wydłużenie czasu eksploatacji pojazdów (spadek kosztów transportu w firmie),
wyższa efektywność pracy (wzrost ilości zamówień, większy obrót - większy zysk).

Gdyby od każdego z wymienionych czynników odliczyć choć po kilka procent ich wartości, to spadek kosztów połączony ze wzrostem wydajności pracowników z pewnością w ciągu pierwszych kilku miesięcy pokryje wydatek poniesiony na zakup systemu ACRES.

BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo powierzonych danych
(dane handlowe, marketingowe, know-how
Klienta) zapewniamy poprzez:

system zabezpieczeń stosowany
w aplikacji serwerowej,

dostęp do systemu uzależniony
od uprawnień,

gwarancje poufności zawarte
w Umowie sprzedaży-wdrożenia systemu,

przesył danych drogą GPRS
(usługa GSM jest realizowana w ramach
istniejącego abonamentu dla telefonów
komórkowych już posiadanych
przez przedstawicieli).

Ponadto uruchamiana wielokrotnie w ciągu dnia procedura synchronizacji sprawia, że system dba także o bezpieczeństwo danych na palmtopie.

ELASTYCZNOŚĆ

Elastyczność i prostota zarządzania systemem zostały osiągnięte dzięki:

możliwości skonfigurowania funkcji oraz szczegółowych rozwiązań w zależności od indywidualnych potrzeb i specyfiki firmy,

monitorowaniu wdrożonych rozwiązań w trakcie funkcjonowania systemu, co umożliwia jego doskonalenie,

opracowaniu czytelnego interfejsu dla użytkownika systemu (menedżer firmy, przedstawiciel handlowy) poprzez: jasność i czytelność komend, zarzą- dzanie zakładkami, przechodzenie do kolejnych poziomów szczegółowości,

możliwości korzystania z danych systemu zgodnie z zasadą identyfikacji elementów kluczowych (najbardziej newralgiczne punkty, które pokazują odchylenia od przyjętych założeń),

dostępności systemu - w dowolnym momencie,

możliwość zdalnej modyfikacji asorty- mentu i danych konfiguracyjnych systemu.

OPINIE

Nasze wysiłki zostały docenione przez Premium Foods S.A., gdzie latem 2004 roku wdrożono system ACRES.

ACRES został uznany za produkt innowacyjny przez autorytety naukowe z Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Współpracujemy z firmą Ameritege z USA, której rekomendacje są najlepszym świadectwem jakości naszych produktów i usług.

| W górę |

Ostatnia aktualizacja: 12.12.2006

Design ANCOM WebStudio. ©ANCOM, ul. Pasternik 94a, 31-354 Kraków

analiza kosztów

koszty transportu kontrola paliwa zarządzanie sprzedażą mobilny sprzedawca